گروه مهندسین مشاور ساختمان تامین پاسارگاد به عنوان مشاور تامین در حوزه ساختمان ضمن بررسی آخرین یافته ها و شیوه های نوین تامین در بسیاری از کشور های توسعه یافته و نظر به سرعت روز افزون پیشرفت تکنولوژی و تنوع محصولات در بخش های مختلف ساختمان که فعالیت خود را با رویکردی جدید در سال 1395 آغاز کرده است، بر این باور است بهره گیری از شیوه های نوین از جمله مدیریت زنجیره تامین در صنعت ساختمان یکی از مهم ترین شاخص های حضور پایدار در این بازار است.
استفاده از مزیت های دانش مدیریت زنجیره تامین در ساختمان از جمله پایان پروژه در زمان مقرر، کاهش قیمت تمام شده، شناخت گلوگاه ها، انتخاب نقطه بهینه قیمت و کیفیت، ایجاد فرصت بیشتر برای کارفرما و استفاده از فرصت ایجاد شده در امر سیاست گذاری، ایجاد ارزش افزوده، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و… رویکرد جدیدی در صنعت ساختمان است که برای دوره ی گذار از شیوه سنتی به شیوه مدرن ضروری است و امروز شاهد آن هستیم که برخی از کسب و کارها به جهت عدم توجه به این رویکرد ابتکار عمل را به رقبا واگذار کردند.
در همین راستا گروه مهندسین مشاور ساختمان تامین پاسارگاد ضمن مدل سازی مدیریت زنجیره تامین در ایران، با پشتوانه سه دپارتمان مکانیک ،عمران و برق با استفاده از ظرفیت حداکثری تجربیات داخلی و دانش موجود در کشور های پیشرو، گام های موثری برداشته است.

(Visited 101 times, 1 visits today)