برای نصب آجر های نسوز می توانید از چسب استفاده کنید، اما با استفاده از ملات و سیمان هم قابل نصب هستند.  نکته مهم این است که طرح و ترکیب رنگ ها و همچنین ترکیب سنگ و آجر باعث می شود تا کار زیبایی را در نهایت ارائه دهید. توجه داشته باشید که اگر از گران ترین آجر نسوز هم برای نمای ساختمان استفاده کنید، اما در زمان اجرا، طرح و ترکیب مناسبی را در نظر نداشته باشید، بی فایده خواهد بود و تمام هزینه هایی که کردید به هدر خواهد رفت. از این رو توصیه می کنیم که برای نمای ساختمان طرحی مناسب و زیبا را با کمک طراحان در نظر گرفته و اجرا نمایید.

نکات مهم در هنگام اجرای نما :

·         استفاده از شمشه بنایی و ریسمان برای شاقولی یک نواختی در طول کار

·         استفاده از شمشه ملات برای ایجاد فضای یک نواخت در بین دو آجر

·         توجه به بندهای عمودی در هنگام اجرا با نصب تعدادی ریسمان قپانی در طول کار (عمودی(

·         در صورت وجود تغییر اندازه در طول آجرها ، از فواصل میانی بند ها برای برطرف نمودن این موضوع کمک گرفته تا بندهای عمودی به صورت منظم در یک امتداد قرار گیرند

·         انتخاب ماسه با دانه بندی مناسب برای مات بین آجرها به صورتی که مانع از تراز کردن آنها نشود

·         کنترل آجر کاری از لحاظ شاقولی ، ترازو مسطح بودن در هر متر از فضای کار شده 

·         تمیز نگاه داشتن سطح آجر شده در هنگام بندکشی به اندازه ی حساسیت در چیدمان آجرها حائز اهمیت است . لذا به مطالب ارائه شده در قسمت بند کشی توجه ویژه ای داشته باشد 

طبق مفاد مشخصات عمومی کارهای ساختمانی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده است ، انحراف نما از امتداد قائم برای هر طبقه به ارتفاع 3 متر نباید از 6 میلیمتر تجاوز کند . همچنین انحراف از امتداد قائم در کل ارتفاع نباید از 30 میلیمتر .بیشتر باشد و رواداری پهنای بندها در نما سازی با آجر ( بجز آجر های آنتیک و رستیک ) نباید از 1+ میلیمتر تجاوز کند

آماده سازی بستر کار 

 با توجه به طراحی های انجام شده برای نمای ساختمان و هندسه طرح ، بستر کار باید به نحوی آماده شود که هیچ گونه مانعی برای نصب شاقولی آجر نباشد .

بررسی سطوح نصب آجر، از نظر صفحه ی عمودی و افقی کار : با استفاده از ابزار های پیشرفته می توان از شاقول بودن کار اطمینان حاصل کرد و می توان به صورت سنتی نیز این کار را انجام داد. به این نحو که با ریسمان کشی هایی در سطوح مختلف ، مانند قپان کشی ، از وضیعت بستر محل نصب آجر آگاهی پیدا کرد و با در نظر گرفتن حداقل 2 سانتیمتر و حداکثر 6 سانتیمتر مات در پشت آجر، جهت رفع این موانع از شیوه های مختلفی مانند شاسی کشی استفاده نمود .

شاسی کشی

·         تسریع در عملیات نمای ساختمان

·         تسهیل بیش از پیش عملیات اجرائی نما 

·         کاهش زمان اجرای نمای آجری 

·         حذف تاثیر آب و هوا بر زمان اجرا

·         امکان اجرای موازی در چند جبهه 

·         جلوگیری از سقوط آجر نما به دلیل عدم ایجاد اتصال مناسب ملات 

·         عدم سفیدک زدن آجر به دلیل وجود نمک در آب ملات

·         امکان اجرا توسط افراد با گذراندن دوره چند ساعته 

·         حل مشکل اجرای سیستم های خشک و تر در کنار یکدیگر 

·         امکان اجرای عایق حرارتی خارج از دیوار پیرامونی ساختمان و به عنوان جزئی از نما 

·         امکان اجرای عایق رطوبتی در زیر نمای اجرا شده در مناطق مرطوب و دیواره های باران گیر 

مرحله نصب آجر

 برای نصب آجر روش های گوناگونی وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی محل نصب آجر و همچنین موقعیت قرار گیری آن در داخل یا خارج ساختمان می توان آن را به دو صورت چسبی و ملاتی اجرا نمود.

روش اجرای چسبی

استفاده از روش چسبی در نمای خارجی ساختمان توصیه نمی شود. پس از آماده سازی بستر و اطمینان از تراز بودن قسمت زیرین ، شروع به چیدمان ردیف (رج)  اول می کنیم . در مراحل اولیه کار می توان از روش ساده یا هره چینی با توجه به چیدمان آجر و سلیقه طراح بهره گرفت.

روش اجرای ملاتی         

 در این روش پس از اجرای ردیف اول باید از تراز بودن سطح آجر چینی (افقی و عمودی) اطمینان حاصل کرد. استفاده از شمشه های بنایی (ترجیحا به ارتفاع 2 متر) در دوطرف سطح مورد نظر به صورت شاقولی از همه جهات توصیه می شود . استفاده از شمشه مات و ریختن ملاتی متشکل از سیمان و ماسه شسته شکسته با دانه بندی نرم ، بر بستری مناسب می تواند ضخامت دلخواه را برای ردیف بعدی ایجاد نمایید. پس از چیدن ردیف بعدی آجر روی لایه ای از مات ، پشت آن را با دوغاب سیمان و ماسه پر می کنیم و در ادامه با توجه به طرح ساختمان وفرم اجرا همین روند را تا انتها تکرار می نماییم .

(Visited 1,227 times, 1 visits today)