اجرای اسکلت فلزی

شرکت پاساوان سازه صنعت به عنوان همکار گروه ساختمان تامین پاسارگاد در زمینه اجرای اسکلت، در سال ۱۳۸۷ به شماره ثبت ۳۲۳۵۲۹ در تهران به ثبت رسید. موضوع فعالیتهای این شرکت طبق اساسنامه، طرح، محاسبه، ساخت و نصب سازه های فلزی با کاربری های مختلف تعریف شده است.
شرکت پاساوان سازه صنعت به عنوان زیر مجموعه شرکتهای ساختمان سازان صنعت آفرین و کانور که خود در قالب شرکتهای پیمانکاری توانمند در عرصه آبادانی کشور فعال می باشند و نیز به عنوان یکی از اصلی ترین مصرف کننده تولیدات شرکت پاساوان سازه صنعت توسط موسسین مشترک تاسیس گردید.
مجموعه مدیران شرکتهای ساختمان سازان صنعت آفرین و کانور با حفظ ترکیب اصلی خود در شرکت پاساوان سازه صنعت ضمن تداوم سیاستها و راهکارهای مولد و کارآمد با تکیه بر تجارب اندوخته شده در آن شرکت با بکارگیری ظرفیتهای فنی متخصصان خود و با هدف ارتقاء فنی و تکنولوژی تولید سازه های فولادی و همچنین به منظور افزایش رضایتمندی کارفرمایان ، احداث و تجهیز مجموعه شرکت و کارخانه پاساوان سازه صنعت را هدف گذاری نمودند، بطوریکه شرکت پاساوان سازه صنعت به عنوان تولید کننده معتبر مورد تائید کارفرمایان، مشاوران و سازندگان ، ضمن رقابت با سایر تولیدکنندگان در ساخت و اجرای پروژه های بزرگ مشارکت داشته و ایفای نقش نماید.
شرکت پاساوان سازه صنعت در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۴ بر اساس ظرفیتهای پیش بینی شده در فاز اول کارخانه موفق به اخذ پروانه بهره برداری با ظرفیت ۷۰۰۰ تن در سال اسکلت فلزی گردید .

(Visited 162 times, 1 visits today)