مدیریت آبرسانی و آبیاری فضای سبز

یکی از موارد نگهداری و مراقبت از گیاهان، نحوه آبیاری گیاهان می باشد. در بحث آبیاری گیاهان دو مسئله دارای اهمیت بسیار زیاد می باشند؛ میزان آبیاری در هر دور و فواصل آبیاری. منظور از فواصل آبیاری این است که هرچند ساعت یکبار و یا هرچند روز یکبار می بایست به گلدان آب داد و منظور از مقدار آبیاری، میزان حجمی از آب است که در مدت زمان مشخص می بایست به گیاه داد. به طور مثال گیاهی نیاز به آبیاری هر هفته یکبار به میزان 13 دقیقه دارد، که در همان ده دقیقه ممکن است مقدار آب داده شده متفاوت باشد.
میزان آبیاری و فواصل بین آبیاری هر گیاه مشخص می باشد. به طور مثال برای گیاه آپارتمانی بنجامین، لازم است که در تابستان ها هر هفته دو بار و در زمستان ها هر ده روز یکبار زمانی که سطح خاک خشک می باشد، آبیاری گلدان ها انجام شود .

ایستگاه هواشناسی حرفه ای به کاربر این امکان را می دهد که بر شرایط آب و هوایی خانه و حیاط خود نظارت داشته باشد. این سیستم با سنجش خودکار اطلاعات محیطی نظیر سرعت باد، جهت باد، بارندگی، درجه حرارت در هوای آزاد و رطوبت، تابش خورشید و UV امکان اجرای سناریوهای هوشمند را ایجاد میکند. با استفاده از رایانه، تبلت یا دستگاه تلفن همراه، کاربر میتواند اطلاعات هواشناسی شخصی را با خود داشته باشد. 

سیستم آبیاری هوشمند، سیستمی است که به کمک آن می توان با برنامه های از پیش تعیین شده، گیاهان مختلفی را در هر نوع توپوگرافی زمین متناسب با نیاز آن گیاه آبیاری نمود. از عوامل تأثیرگذاری که باعث گرایش به بهره گیری از سیستم آبیاری هوشمند در خانه هوشمند میگردد، اولاً صرفه جویی بالای آب در استفاده از این سیستمها و ثانیاً انعطاف پذیری این نوع سیستمها با شرایط گوناگون زمین و منطبق شدن با نوع نیاز گیاه در مصرف آب است.
در این مجموعه ابزاری مانند سیستم آبیاری قطرهای، لوله آبیاری و اتصالات مورد نیاز وجود دارد. بخش ویژه ی این مجموعه، سیستم آبیاری قابل تنظیم آن است. برخلاف کنترل کننده های آبیاری قدیمی که بر اساس برنامه ها و تایمرهای از پیش تعیین شده عمل میکنند، کنترل کننده های آبیاری هوشمند آب و هوا، شرایط خاک، تبخیر و میزان آب مورد نیاز گیاه را می سنجند و به شکل خودکار و با استفاده از شیر برقی موجود درمحصول زمانبندی آبیاری را برای شرایط حال حاضر محل تنظیم میکنند . برای مثال، زمانی که دما افزایش 11 بیابد یا میزان بارش کم شود، کنترل کننده های آبیاری هوشمند فاکتورهای مختص آن محل مانند نوع خاک را در نظر گرفته و تعداد دفعات و مدت آبیاری را تنظیم میکنند . شما میتوانید همانطور که در منزل نشسته اید، زمین و فضای مورد نظر را با گوشی همراه هوشمند خود کنترل، آبیاری و کود دهی کنید

(Visited 127 times, 1 visits today)