در این مطلب به معرفی آنچه که در تعیین مشخصات فنی و برآورد قیمت عرشه فولادی باید مورد توجه قرار گیرد پرداخته شده است.

(Visited 59 times, 1 visits today)