چهار نقش عمده زنجیره تامین در ساخت و ساز

چهار نقش عمده   SCM که در ساخت و ساز می تواند به رسمیت شناخته شود، در رابطه بااینکه آیا تمرکز بر روی زنجیره تامین، سایت ساخت و ساز باشد، و یا هر دو . شکل زیز این چهار حوزه تمرکز را نشان می دهد که مورد بررسی قرار خواهند گرفت

  • اولا تمرکز ممکن است بر تأثیرات زنجیره تامین در فعالیت های سایت باشد. هدف این است که هزینه ها و مدت فعالیت سایت را کاهش دهیم. در این مورد، توجه اصلی به اطمینان تامین از مواد و کارایی برای سایت برای جلوگیری از اختلال در گردش کار است. این امر می تواند به سادگی با تمرکز بر رابطه بین سایت

 و تامین کنندگان مستقیم حاصل شود. پیمانکار، علاقه اصلی خود را در فعالیت های سایت، در بهترین موقعیت برای پذیرش این تمرکز است.

  • دوم، تمرکز ممکن است بر روی خود زنجیره تامین ،با هدف کاهش هزینه ها، به ویژه در مورد تدارکات، زمان بندی و موجودی، تمرکز داشته باشد. تامین کنندگان مواد و قطعات نیز ممکن است این تمرکز را اتخاذ کنند.
  • سوم، تمرکز ممکن است بر انتقال فعالیت ها از سایت به مراحل اولیه زنجیره عرضه باشد. این منطق ممکن است صرفا اجتناب از شرایط اساسی سطح پایین در محل باشد یا برای دستیابی به همپوشانی گسترده تر بین فعالیت ها، که با ساخت سایت با بسیاری از وابستگی های فنی آن امکان پذیر نیست. هدف این است که دوباره هزینه های کل و مدت زمان را کاهش دهیم. تامین کنندگان یا پیمانکاران ممکن است این تمرکز را آغاز کنند.
  • چهارم: تمرکز ممکن است بر مدیریت یکپارچه و بهبود زنجیره تامین و تولید سایت باشد. بنابراین تولید سایت تحت پوشش SCM قرار می گیرد. مشتریان، تامین کنندگان یا پیمانکاران ممکن است این تمرکز را آغاز کنند.

لازم به ذکر است که نقش هایی که در بالا ذکر شد، متقابلا منحصر به فرد نیست، اما اغلب با هم استفاده می شوند.

(Visited 60 times, 1 visits today)