چیلر چیست؟

چیلر دستگاهی است که آب را برای مصارف صنعتی یا تهویه مطبوع خنک می نماید. آب سرد تولیدی چیلر در صنعت تهویه مطبوع جهت خنک کردن هوا از طریق هواساز و فن کویل مورد استفاده قرار می گیرد. چیلرها از لحاظ مکانیزم عملکرد و نوع سوخت مصرفی به دو دسته جذبی و تراکمی تقسیم می شوند.

انواع چیلر

مقالات

چبلر و انواع آن

چیلر   مقدمه   چیلر سیستمی است که با استفاده از سیکل تبرید تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرما را از مایع می‌گیرد.  این مایع سرد شده می‌تواند در تجهیزات تهویه مطبوع مانند هواساز و فن کوئل استفاده شود. گرمای گرفته شده

Read More »

همکاران ما

(Visited 73 times, 1 visits today)