کنترل آسانسورها و بالابرها

سیستم کنترل آسانسور به نحوی طراحی شده است که به سادگی و بدون نیاز به تعویض پنل آسانسور قابلنصب میباشد. با نصب این دستگاه، درب آسانسور باز شده و کاربر وارد آن میشود و بدون اینکه کلیدی را بزند، آسانسور او را بهصورت خودکار به طبقه مربوط به خود خواهد برد. این شرایط علاوه بر اینکه به لحاظ امنیتی امکان ورود به طبقات دیگر را از دسترس خارج میکند، کاهش استهلاک آسانسور بر اثر عدم استفاده بی مورد از آن را نیز به همراه خواهد داشت.

 کنترل احضار آسانسور

در این حالت دکمه احضار آسانسور غیرفعال شده و یک دستگاه کارتخوان در کنار آن نصب میگردد. افراد با زدن کارت و یا وارد نمودن رمز میتوانند آسانسور را احضار نمایند. با استفاده از انواع محصولات کنترل تردد و دسترسی از طرق زیر میتوان آسانسور را احضار نمود:

 

 کارت یا تگ بدون تماس


 کد یا رمز


 اثر انگشت


 ریموت


 تماس بدون هزینه (Missed Call)


 پیامک


 اپلیکیشن موبایل (WiFi)

کنترل انتخاب طبقه
در این حالت دستگاه کنترل دسترسی طبقات داخل کابین نصب شده و با وارد نمودن کارت یا رمز (یا سایر روشهای بالا) دکمه انتخاب طبقات فعال شده و فرد میتواند طبقه مورد نظر را انتخاب نماید. در صورتی که بخواهیم انتخاب طبقه برای هر فرد را محدود به یک یا چند طبقه خاص بنماییم این امکان وجود خواهد داشت.

(Visited 213 times, 1 visits today)