زنجیره تامین درساخت و ساز ضروری و اجتناب ناپذیر

در دهه­های اخیر، مدیریت زنجیره تامین در همه صنعت ها به­خصوص در صنعت ساخت و ساز به موضوعی مهم و اجتناب ناپذیر درآمده و در مدیریت هزینه‌های سازمان، نقش تعیین کننده ای پیدا کرده است. زنجیره تامین عبارت است از یک سیستم جامع از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل هزینه هایی که روند تامین مصالح و تجهیزات پروژه را بهینه می­نماید.

 اهداف و مزیت های استفاده از  زنجیره تامین 

–                  کاهش زمان انجام پروژه و یایان آن در زمان مقرر

–                  کاهش قیمت تمام شده و حداقل کردن هزینه های سازمان با ایجاد مطلوبیت                             زمانی و مکانی برای کالا

–                مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در ساخت و ساز

–               انتخاب نقطه بهینه قیمت و کیفیت برای ساخت و ساز بهینه

گروه مهندسین مشاور ساختمان تامین پاسارگاد با ارائه مشاوره فنی و اقتصادی و تامین مصالح و تاسیسات ساختمانی با رویکرد مدیریت زنجیره تامین می تواند با بهینه سازی تامین و تدارکات به عنوان پر هزینه ترین قسمت پروژه های ساخت، به موازات صنعتی سازی فرایند ساخت سبب کاهش درصد قابل توجهی از هزینه اجرای پروژه های ساخت گردد که این امر با محوریت دپارتمان صنایع به عنوان مرکز پردازشی داده ها و با همکاری سه بازوی فنی شامل دپارتمان های عمران، برق و مکانیک صورت می گیرد

(Visited 67 times, 1 visits today)